Mengaktifkan PrivateKey OpenSSH di Linux

Jika belum mempunyai private/public key (dari windows): Buka PuTTYgen Pilih parameters : SSH-2 DSA Klick generate Putar-putar mouse di bawah (seperti) bar loading Masukkan password pada Key passphrase Save public key dan private key Simpan private key buat kita dan berikan public key kepada admin Jika telah mempunyai private key (dari windows): Buka PuTTYgen File … Continue reading Mengaktifkan PrivateKey OpenSSH di Linux